آموزش SPSS 24 - رایگان - فصل یک و دو icon

آموزش SPSS 24 - رایگان - فصل یک و دو

2.0 for Android

The description of آموزش SPSS 24 - رایگان - فصل یک و دو

کاربر گرامی این نرم افزار فقط شامل دو بخش اول زیر و بصورت رایگان است
برای استفاده از بقیه بخشها به https://www.learninweb.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-spss-24.php
مراجعه کنید.

در این دوره آموزشی مطالب زیر تدریس میشود :

فصل اول : آشنایی با SPSS ( رایگان )
مقدمه
اجرای برنامه SPSS
پنجره کاری در SPSS
بررسی منوهای برنامه
میله ابزار
راهنمای SPSS
اجرای راهنما
خواندن اطلاعات یک پرونده
تغییر نحوه نمایش داده ها
تعریف متغیر جدید


فصل دوم : اصول اولیه در SPSS ( رایگان )
مقدمه
بررسی صفحه کاربرگ
ایجاد یک پروژه جدید
تعریف متغیر در SPSS
مقادیر یک متغیر
مشاهده متغیر تعریف شده
تغییر اطلاعات وارد شده
ذخیره سازی اطلاعات
ایجاد سطر یا Case جدید
ایجاد متغیر جدید
حذف سطر
حذف متغیر در SPSS


فصل سوم : کار با پرونده داده ها در SPSS
مقدمه
صادر کردن اطلاعات به SPSS
خواندن اطلاعات از نرم افزارهای دیگر و ورود داده ها در SPSS


فصل چهارم : کار با داده ها در SPSS
مقدمه
جستجوی یک متغیر در SPSS
پرش به یک ردیف
جستجوی یک مقدار
بازسازی داده ها در SPSS
محاسبه مقادیر
محاسبه مقادیر با استفاده از فرمول
محاسبه مقادیر با استفاده از تابع
ترانهاده سطرها و متغیرها
رتبه بندی داده ها
تقسیم پرونده
ترکیب پرونده ها در SPSS


فصل پنجم : نمودارها در SPSS
مقدمه
ایجاد نمودار خطی
ذخیره سازی نمودار
چاپ نمودار در SPSS
ساخت نمودار میله ای
ایجاد نمودار سه بعدی
ایجاد نمودار محیطی
ایجاد نمودار دایره ای
ویرایش نمودارها


فصل ششم : توصیف داده ها و تعریف متغیر در SPSS
مقدمه
تعریف مسأله در SPSS
ایجاد متغیر
معکوس سازی مقیاس ها
ایجاد متغیر
ایجاد مقادیر استاندارد


فصل هفتم : آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی و کمی
آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی
بررسی یک مثال
محاسبه فراوانی در متغیر کیفی
نمودار میله ای نتایج
نمودار دایره ای نتایج
آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی
آمار توصیفی با روش Explore
درصدگیری نمرات با فرض توزیع غیرنرمال
تبدیل نمرات به استاندارد Z
درصدگیری رتبه ها براساس نمرات استاندارد Z
نمایش چند نمودار براساس نمرات استاندارد Z


فصل هشتم : آزمون های تی در SPSS
آزمون تی با یک نمونه در SPSS
اجرای آزمون تی با یک نمونه در SPSS
آزمون تی با دو نمونه در SPSS
اجرای آزمون تی با دو نمونه در SPSS
آزمون تی با نمونه های مستقل در SPSS
اجرای آزمون تی با نمونه های مستقل در SPSS


فصل نهم : تحلیل واریانس یک و چند متغیره
تحلیل واریانس یک طرفه
بررسی یک مثال در SPSS
تحلیل واریانس دو طرفه
بررسی یک مثال در SPSS
تحلیل کواریانس یک طرفه
بررسی یک مثال در SPSS


فصل دهم : روشهای همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیزی در SPSS
ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
بررسی یک مثال در SPSS
همبستگی جزئی
بررسی یک مثال در SPSS
رگرسیون خطی دو متغیره در SPSS
بررسی یک مثال در SPSS
رگرسیون خطی چند متغیره
بررسی یک مثال در SPSS
تحلیل ممیزی
بررسی یک مثال در SPSS


فصل یازدهم : روشهای مقیاس سازی در SPSS
تحلیل عامل
بررسی یک مثال
اجرای تحلیل عامل
چرخش عامل
تخمین پایایی سازگاری درونی
بررسی یک مثال در SPSS
اجرای تحلیل پایایی سازگاری درونی
محاسبه ضریب آلفا
محاسبه ضریب دو نیمه سازی


فصل دوازدهم : روشهای غیرپارامتریک در SPSS
مقدمه
آزمون دو جمله ای
آزمون مجذور کای یک نمونه
آزمون مجذور کای با فراوانی های مورد انتظار برابر
آزمون مجذور کای با فراوانی های مورد انتظار نابرابر
تحلیل جدول توافق دو طرفه
اجرای تحلیل جدول توافق دو طرفه
اجرای آزمون های تکمیلی
آزمون U من ویتنی
آزمون های K نمونه مستقل
آزمون دو نمونه مرتبط
اجرای آزمون مک نمار
اجرای آزمون ویلککسون
آزمون K نمونه مرتبط

و چندین نکته دیگر در آموزش SPSS 24
Show More

آموزش SPSS 24 - رایگان - فصل یک و دو 2.0 Update

2018-02-09
آموزش SPSS 24 تعاملی و شبیه سازی شده با صدا و متن فارسی چند بخش اول رایگان- بدون نیاز به اینترنت در زمان آموزش
Advertisement
Previous versions
Similar to آموزش SPSS 24 - رایگان - فصل یک و دو
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App