ШОҲНОМА Ҷилди 2. Қисми 4 icon

ШОҲНОМА Ҷилди 2. Қисми 4 APK

The description of ШОҲНОМА Ҷилди 2. Қисми 4

Њаме кард пўзиш зи карда гуноњ,
Варо мебиљустанд њар сў сипоњ.

Хабар ёфт з-ў Рустаму Геву Тус,
Бирафтанд бо лашкари гашну кўс.

Ба Рустам чунин гуфт Гударзи пир,
Ки «То кард модар маро сер шир,

Њаме бинам андар љањон тољу тахт,
Каёну бузургони бедорбахт.

Чу Ковус худкома андар љањон
Надидам касе аз кењону мењон.

Хирад нест ўро, на дину на рой,
На њушаш ба љой асту на дил ба љой.

Ту гўї ба сар-ш-андарун маѓз нест,
Як андешаи ў њаме наѓз нест.

Кас аз номдорони пешинзамон
Накарданд оњанг зї осмон.

Чу девонагон аст бењушу рой,
Ба њар бод, к-ояд биљунбад зи љой».

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App